Therapie

VISIE EN ACHTERGROND

Er is een duidelijke wisselwerking tussen het fysieke, psychologische en het neurobiologische aspect in het lichaam. Die kunnen wel afzonderlijk van elkaar functioneren, maar kunnen tegelijkertijd niet optimaal werken zonder elkaar. Daarom worden alle drie de aspecten belicht -en gebruikt- in de therapeutische sessies.

Het fysieke aspect stelt beweging, voeding, ademhaling & slaaphygiëne centraal.

Bij het psychologische aspect staan traumaverwerking (ook microtrauma’s), zelfwaardering, vermindering van spanning en stress, controle van de gemoedstoestand en bewustwording centraal.

Het neurobiologische aspect ten slotte, stelt de effecten van hormonen op cognitie, de invloed van het endorfine systeem op het lichaam, de angstcontrole en de somatoforme stoornissen (zoals pijnklachten zonder lichamelijke oorzaak, hypochondrie, dysmorfofobie,…) voorop.

Kortom, rekening houden met alle aspecten van het ‘zijn’ (zoals hierboven beschreven) is noodzakelijk om tot een harmonieuze ontplooiing te komen.

In de verschillende therapievormen zit dan ook telkens het principe van het ‘t-omdenken’ vervat, dat wil:

 • Inzicht geven in de werking van lichaam en geest en tegelijkertijd ook inzicht verschaffen in hoe dat lichaam en die geest te manipuleren om zo gelukkig(er) te zijn in het leven;
 • De impact van het onbewuste op ons dagelijks functioneren en leven doorgronden;
 • De fysieke en mentale gezondheid verbeteren.
THERAPEUTISCHE ELEMENTEN

Tijdens de therapie maken we gebruik van diverse methodes en technieken. Hieronder een opsomming van de mogelijk gehanteerde methodes:

 • Relaxatie
 • Bewustwording
 • Beweging
 • Testen volgens gestandaardiseerd protocol ( DSM-IV, sporttechnisch,…)
 • Provocatie
 • Ademhalingscontrole
 • Hartcoherentie
 • Hypnose
 • Re-programmatie
GUNSTIGE EFFECTEN:
 • Optimalisatie lichaamsgewicht
 • Optimale zuurstofopnamecapaciteit (VO2MAX)
 • Ontwikkeling van het uithoudingsvermogen
 • Onder controle houden van de cholesterol
 • Onder controle houden van osteoporose
 • Bloeddrukstabilisatie
 • Rustigere hartfrequentie en hartslagvariabiliteit (HRV)
 • Positieve gemoedstoestand
 • Mentaal functioneren hoe je het zelf wil
 • In het heden leven in plaats van in de toekomst

= Een nieuwe manier van leven/in het leven staan!

PRAKTISCH

De sessies kunnen van 45 tot 90 minuten duren. Geen vaste klok zoals bij andere therapeutische settings vaak wel het geval is dus, want ik ben mij er van bewust – en ben van mening dat – niet elke sessie in eenzelfde tijdsvak kan gestopt worden, maar afhankelijk is van het verloop en/of de inhoud.

Er wordt met een vast tarief per sessie gewerkt (dus ook al duurt een sessie tot 90 minuten, er komen geen extra kosten bij) en de therapie kan doorgaan op verschillende locaties. In de thuispraktijk, bij de patiënt thuis of in de vrije natuur.

Voor therapie in de meest pure vorm – namelijk psychotherapie – wordt met betrouwbare en erkende psychologen samengewerkt.

PRAKTIJK

Regio Kortrijk – Zwevegem
Tulpendreef 19

Contactgegevens

Tom Vandichel:  +32 489 69 67 98
info@t-omdenken.be
Online boekingen

Image by jannoon028 on Freepik