Charisma

EEN CHARISMATISCHE UITSTRALING, DE SLEUTEL TOT SUCCES !

Wat hebben George Clooney & Barack Obama met elkaar gemeen? Inderdaad, een uitstraling en het zelfvertrouwen om overal een positieve en veilige indruk na te laten. De laatste jaren vonden heel wat studies plaats rond dit onderwerp en werd er onderzocht of charisma genetisch bepaald was en/of vooral gekenmerkt werd door aangeleerd gedrag. Resultaat? Het is een combinatie van alle twee. Goed nieuws dus, want dit betekent dat charismatisch gedrag ook aangeleerd kan worden! Een mooi voorbeeld voor ‘aangeleerd charisma’ is Bill Gates die doorheen de jaren een charismatische uitstraling toegewezen kreeg.

Het aanleren van charisma gebeurt door in te zetten op het ontwikkelen van intuïtie. Iets waar ieder van ons over beschikt maar amper op durft te vertrouwen. Deze intuïtie kan ontwikkeld worden door lichaamstaal te leren begrijpen en interpreteren – bij de ander -, maar ook door zelf je lichaamstaal op een adequate manier aan te wenden. Dat kan gaan van ‘grote’ of overduidelijke non-verbale taal, maar vooral micro-expressies zijn daarbij belangrijk. Of anders gezegd: de minuscule bewegingen van het gelaat met elk hun eigen betekenis en/of emotie. Kort gezegd: intuïtie + lichaamstaal + zelfvertrouwen = charisma. 

Meer te weten komen via een persoonlijke vervolmakingsopleiding? Neem vrijblijvend contact op.

PRAKTIJK

Regio Kortrijk – Zwevegem
Tulpendreef 19

Contactgegevens

Tom Vandichel:  +32 489 69 67 98
info@t-omdenken.be
Online boekingen

Image by jannoon028 on Freepik