Bewustwordingstherapie

HET BREIN ALS ALTERNATIEF MEDICIJN

De bewustwordingstherapie tracht je terug voeling te geven met het hier en nu. Er wordt een communicatiebewustzijn gecreëerd.

Dit wordt verfijnd door jou als cliënt diverse inzichten en technieken aan te leren. Hierdoor kan je op termijn jezelf coachen, waardoor je je eigen communicatie naar een hoger niveau kunt tillen. De gehanteerde methodiek werkt in op gedragswijzigingen bij jezelf en/of anderen. De sessies bieden je de mogelijkheid jouw eigen gedrag en dat van anderen te analyseren en de gevoeligheden ervan bloot te leggen. Dit wordt bereikt door:

  • te leren omdenken
  • een interne – met zichzelf – en externe bewustwording te creëren waardoor je weer voeling kan krijgen met jezelf en de wereld
  • het leren kennen van emoties bij jezelf en de anderen en deze op een correcte manier te interpreteren
  • bewustzijnsmanipulatie

De bewustwordingstherapie, telkens gekoppeld aan beweging en sport, ziet er als volgt uit:

  • intake
  • externe bewustwording & interne bewustwording
  • analyse van het onbewuste en onverwerkte processen
  • oplossingsgericht werk & re-programmatie van het brein

Het brein fungeert hier dan deels zelfhelend door de productie van de ‘feelgoodhormonen’ oxcytocine, serotonine & endorfine. Dit sluit het gebruik van eventuele medicatie niet uit, maar beslissen of dat aan de orde is, gebeurt dan steeds in samenspraak met de huisarts en/of psychiater.

Al deze zaken zijn gebaseerd op onze unieke basisprincipes zoals hier omschreven.

 

Adres

Zwaluwenlaan 27, 8500 Kortrijk
Bekaertstraat 2A, 8550 Zwevegem

Contactgegevens

Tom Vandichel:  +32 489 69 67 98
info@t-omdenken.be
Enkel op afspraak