BODYLANGUAGE

De ogen zijn de spiegel van de ziel…

Verbale en non-verbale gedragingen zijn al van oudsher aanwezig in iedere vorm van communicatie. Wanneer we dit eng bekijken is het al aanwezig van bij de geboorte van een kind. Bekijken we het vanuit een ruimere context dan kunnen we teruggaan tot de oertijd, namelijk bij het ontstaan van de mens. In deze prehistorische tijd communiceerde men met hun eigen middelen en methoden. Naast het verbale, de voorloper van de taal zoals we deze nu kennen, communiceerden onze voorouders ook al op een non-verbale manier.

WAT IS HIER NU ZO SPECIFIEK AAN?

Wel, het specifieke is dat die non-verbale taal zo universeel is. Het is iets dat bijna niet aangeleerd werd en ontwikkeld werd vanuit een instinct. In tegenstelling tot de verbale communicatie, de taal, blijft non-verbaal communiceren evolueren en kan het steeds andere vormen aannemen.

Kennis van en inzicht in lichaamstaal helpt je om bewust te worden van wat iemand echt voelt. Men spreekt ook wel eens van het kompas bij uitstek bij een gesprek. Het toont bewust / onbewust hoe iemand zicht voelt. Wanneer we de uiterlijke gedragingen proberen te interpreteren en te analyseren kunnen we een inzicht krijgen in de emoties van de ander. Lichaamstaal gebeurt immers onbewust bij je gesprekspartner en is niet tegen te houden. Dus mits kennis van en inzicht in de lichaamstaal, krijg je de kans om hierop in te spelen.

Meer te weten komen over bodylanguage? Neem vrijblijvend contact op.

PRAKTIJK

Regio Kortrijk – Zwevegem
Tulpendreef 19

Contactgegevens

Tom Vandichel:  +32 489 69 67 98
info@t-omdenken.be
Online boekingen

Image by jannoon028 on Freepik