Sociale bemiddeling

De sociale bemiddeling gaat over conflicten die voorkomen in arbeidsrelaties (=contractuele relaties).  Dit kan gaan om conflicten tussen personeelsleden onderling of tussen personeelsleden en directie.

De ontstane conflicten kunnen onder meer gaan over:

  • Wijziging van de arbeidsregeling zoals werkuren, overuren,…
  • Verlofregeling
  • Ontslag
  • Herstructureringen
  • Discriminatie of problemen rond de fysieke integriteit
  • Algemene onvrede in een team

In feite, alles wat schade kan toebrengen aan het goed verloop van een werkdag en die het leven verzuurt in de interpersoonlijke relaties in de schoot van een groep werknemers. Dergelijke zaken kunnen zo’n invloed hebben dat er niet alleen een negatief werkklimaat heerst, maar dat er ook een duidelijke weerslag is op de productiviteit.

We zoeken naar een oplossing zodat de arbeidsrelaties herstelt kunnen worden en de productiviteit opnieuw op een zo efficiënt mogelijke manier nagestreefd wordt. Niet alleen kunnen samenwerken, maar ook kunnen ‘samen werken’ wordt tijdens de bemiddeling voorop gesteld.

Op de site van de federale bemiddelingscommissie kunt u meer voorbeelden vinden en informatie krijgen over de werkwijze en mogelijkheden van bemiddelen.

PRAKTIJK

Regio Kortrijk – Zwevegem
Tulpendreef 19

Contactgegevens

Tom Vandichel:  +32 489 69 67 98
info@t-omdenken.be
Online boekingen

Image by jannoon028 on Freepik