Familiale bemiddeling

Bemiddeling van familiale zaken is specifiek gericht op getrouwde en samenwonende koppels, adolescenten en hun ouders, broers en zussen, vrienden,… die een regeling wensen te treffen over bijvoorbeeld:

  • de verheffing van goederen ( zoals woonst, roerende goederen,…)
  • de kinderen
  • een efficiënte (grootouder)regeling
  • een nalatenschap
  • een vertrouwensrelatie

Het is een alternatieve vorm van probleemoplossend denken waar de bemiddelaar, als objectieve en neutrale persoon, de partijen ondersteunt om een dialoog terug op gang te brengen. Daarenboven tracht men in alle vertrouwelijkheid tot een gezamenlijk akkoord te komen dat rekening houdt met elkaars wensen en behoeften.

Voorbeelden zijn terug te vinden op de site van de federale bemiddelingscommissie. Deze geven een inzicht over de werkwijze en mogelijkheden van bemiddelen.

PRAKTIJK

Regio Kortrijk – Zwevegem
Tulpendreef 19

Contactgegevens

Tom Vandichel:  +32 489 69 67 98
info@t-omdenken.be
Online boekingen

Image by jannoon028 on Freepik