Bemiddeling

LISTEN TO WHAT PEOPLE DON’T SAY…

De bemiddelaar onderscheidt zich van de advocatuur door de snelle, doeltreffende en relatief goedkope manier van werken. Er kunnen namelijk buiten het juridische – zonder een maandenlange, slopende procedure te moeten volgen – toch heel wat zaken geregeld worden. Zo kan tot een akkoord gekomen worden, die zowel op emotioneel als juridisch vlak degelijke oplossingen aanreikt, waarin alle partijen zich kunnen vinden.

De bekomen overeenkomst kan eveneens gehomologeerd worden door de bevoegde rechtbanken. Dit betekent dat de overeenkomst dezelfde kracht en waarde heeft als een vonnis uitgesproken door de rechter.

WAT IS DE DOELSTELLING VAN EEN BEMIDDELINGSPROCEDURE?

De doelstelling van de bemiddeling is om mensen op een zo goed mogelijke manier terug te laten communiceren met elkaar. Dit kan door een communicatiebewustzijn te creëren en de dieperliggende wortels van de problemen terug bloot te leggen. Hier zal er gewerkt worden in vier fases, namelijk:

 • het probleem en de standpunten blootleggen
 • de dieperliggende wensen – en de daaraan gekoppelde emoties – blootleggen
 • het zoeken naar de gemeenschappelijke belangen
 • het zoeken naar een constructieve oplossing [ dit heeft meer waarde dan een compromis ]
WAAROM KIEZEN VOOR EEN BEMIDDELINGSPROCEDURE?

Voordelen:

 • goedkoop in vergelijking met een juridische procedure
 • snel & effectief
 • geen compromis maar een win-win situatie waarin alle partijen zich kunnen vinden
 • de band tussen de partijen blijft behouden en wordt hersteld
 • de communicatie met elkaar blijft bestaan
 • bewustwording van de eigen (manier van) communiceren en van hoe de andere partij die eigen communicatie interpreteert
 • akkoorden kunnen de rechtsgrond van een vonnis krijgen en zijn dus bindend
 • er worden geen oplossingen opgelegd door de bemiddelaar maar ze zijn het resultaat van een bewuste en weloverwogen keuze door de partijen zelf

 Eventuele moeilijkheden:

 • de verschillende partijen moeten het bemiddelen een kans geven en elk afzonderlijk hun toestemming geven
 • de bemiddeling is slechts mogelijk als alle partijen aanwezig zijn
PRAKTIJK

Regio Kortrijk – Zwevegem
Tulpendreef 19

Contactgegevens

Tom Vandichel:  +32 489 69 67 98
info@t-omdenken.be
Online boekingen

Image by jannoon028 on Freepik